Stanisław Przybyszewski, Mocny człowiek. Powieść, Warszawa 1912

[Redakcja]

Poradnik Językowy 8/1912 s. 119-119
Dział: Pokłosie (z dzieł)