O słowach jako wyrazach pojęć i o języku jako instrumencie myślenia. (Przedruk rozdz. V. z dzieła Jana Śniadeckiego p.t. Filozofia ludzkiego umysłu) [Wilno 1822]

Jan Śniadecki

Poradnik Językowy 8/1912 s. 120-128
Dział: Przedruki