Helena Rzepecka, Księdza Piotra Skargi zasługi wobec piśmiennictwa naszego, Poznań 1912

Z. Stankiewicz [Zygmunt Stankiewicz]

Poradnik Językowy 9/1912 s. 141-142
Dział: Pokłosie (z dzieł)