Kazimierz Twardowski, O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki... (Odbitka z Księgi pamiątkowej ku uczczeniu 250 rocznicy założenia Uniw. Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza), Kraków 1911

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 9/1912 s. 143-143
Dział: Nowe książki