O języku najstarszych psałterzy polskich

Marek Cybulski

Poradnik Językowy 10/2008 s. 23-40
Dział: Artykuły i rozprawy