O zacności języka polskiego. (A. M. Fredro w Przedmowie do Przysłowi mów potocznych) [wyd. I, Kraków 1658]

A. M. [Andrzej Maksymilian] Fredro

Poradnik Językowy 9/1912 s. 143-144
Dział: Przedruki