Spis wyrazów i zwrotów objaśnionych w roczniku XII. „Poradnika”

[Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1912 s. 151-155