Biblizmy w Postylli Mikołaja Reja

Izabela Winiarska-Górska

Poradnik Językowy 10/2008 s. 41-62
Dział: Artykuły i rozprawy