8. Co znaczy rewia? 9. Loteria klasowa czy klasyczna? 10. Dziesiątek (ten) czy dziesiątka (ta)? 11. Jak długo - tak długo... 12. Wątpić w coś... 13. Jeszcze o zaistnieć. 14. Jeszcze poseł rodzaju żeńskiego

[Redakcja]

Poradnik Językowy 2-3/1920 s. 21-25
Dział: Roztrząsania