Janusz Jędrzejewicz, Józef Piłsudzki, Warszawa 1919 (Książka napisana w r. 1918)

N.

Poradnik Językowy 2-3/1920 s. 27-28
Dział: Pokłosie (z dzieł)