Przewartościowanie symboliki krzyża u Andrzeja Towiańskiego

Joanna Wierzchowska

Poradnik Językowy 10/2008 s. 63-70
Dział: Artykuły i rozprawy