Statut Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce, Kraków 1919

P. Perzyna

Poradnik Językowy 2-3/1920 s. 28-29
Dział: Pokłosie (z dzieł)