Językowe mechanizmy zjednywania odbiorcy w reklamie religijnej

Jagoda Rodzoch-Malek

Poradnik Językowy 10/2008 s. 71-84
Dział: Artykuły i rozprawy