Gwałcenie języka. (Dokończenie)

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 5/1920 s. 57-59
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
w/wez/ze