Antroponimy w kolędach polskich XVII i XVIII wieku

Maria Borejszo

Poradnik Językowy 10/2008 s. 85-97
Dział: Artykuły i rozprawy