37. Borowy, żona Borowa/ czy Borowina? 38. Uwidocznia czy uwidacznia się? 39. Homerowy - homeryczny - homerycki - homerowski? 40. Sprawa pisowni w dop. l. mn.

[Redakcja]

Poradnik Językowy 6/1920 s. 76-78
Dział: Roztrząsania