Nowy miesięcznik: "Czasopismo Automobilowe"[I, 1920, z. 1]

Kl. Dębicki

Poradnik Językowy 6/1920 s. 85-88
Dział: Pokłosie (z czasopism)