Do Szan. naszych Abonentów

[Redakcja]

Poradnik Językowy 6/1920 s. 88-88