42. Prowadzi książkę - po polsku? 43. Przysłów czy przysłowi (2 p. lmn.)? 44. Gniezieński, gnieździeński i gnieźnieński. 45. Kierunek - reszta - uwaga - mus - koszt polskie? 46. Księgowanie - inwentaryzacja - inspekcjonować. 47. Klucz do... czy od...? 48. Posłać za kim czy po kogoś?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 8/1920 s. 111-113
Dział: Roztrząsania