Maciej Wierzbiński, Honor. Powieść, Poznań 1918

Stanisław Skalski

Poradnik Językowy 8/1920 s. 114-117
Dział: Pokłosie (z dzieł)