Polski rozkaźnik w ujęciu operacyjnym

Andrzej Bogusławski

Poradnik Językowy 1/2009 s. 3-12
Dział: Artykuły i rozprawy