Spis wyrazów i zwrotów objaśnionych w tym roczniku "Poradnika"

[Redakcja]

Poradnik Językowy 9-10/1920 s. 137-138