W sprawie systematycznego zapisywania błędów językowych w naszych czasopismach

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 1/1926 s. 10-14
Dział: Błędy językowe w czasopismach