Wstydź się Warszawo!

J. B.

Poradnik Językowy 2/1926 s. 17-18
Dział: VI.