Zjawiska analogii czyli upodobnienia w zakresie form językowych

Adam Ant. [Adam Antoni] Kryński

Poradnik Językowy 3/1926 s. 33-36
Dział: Artykuły