19. a) Zastanowić ruch na kolejach... b) On nie śmie tego uczynić... c) a to... 20. Najwyższy czas..., , 21. Ani - ani nie?, 23. Kongreganista - kongreganistka? 24. Do-bolszewicki?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 3/1926 s. 36-38
Dział: Zapytania i odpowiedzi