Usterki językowe naszej prasy

F. [Feliks] Przyjemski

Poradnik Językowy 3/1926 s. 45-46
Dział: Błędy językowe w czasopismach

Wyrażenia:
incydentlikwidacjasanacjaredukcja