Czesław Rokicki, Jak pisać i mówić po polsku? Warszawa 1926; Czesław Rokicki, Parę uwag o języku Sienkiewicza, Warszawa 1925;

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 3/1926 s. 47-47
Dział: Nowe książki