Czy postawa obojętna to wewnętrzna sprzeczność? Refleksje semantyczne o leksemie postawa

Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Poradnik Językowy 1/2009 s. 40-49
Dział: Artykuły i rozprawy