Zjawiska analogii czyli upodobnienia w zakresie form językowych. (Dokończenie)

Adam Ant. [Adam Antoni] Kryński

Poradnik Językowy 4/1926 s. 49-54
Dział: Artykuły