25. Eskim - Eskimo - Eskimos? 26. Mularz czy murarz? 27. Nie więcej nad... czy nie więcej jak... 28. Sam siebie czy samego siebie? 29. Całować rączki kogo czy komu? 30. Zwycięski - zwycięzca?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1926 s. 54-56
Dział: Zapytania i odpowiedzi