Roztrząsania

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 4/1926 s. 56-58
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
-ówna/-ewna-anka-owa/-ewa-ina/-yna