Jacek Woroniecki, Około kultu mowy ojczystej, [Lwów - Warszawa] 1925. (Dokończenie)

F. [Feliks] Przyjemski

Poradnik Językowy 4/1926 s. 59-60
Dział: Pokłosie (z dzieł)