Usterki językowe naszej prasy ["Ilustrowany Kurier Codzienny" nr 57- 59, z 26-28 lutego 1926]

A. Pełkowski

Poradnik Językowy 4/1926 s. 60-63
Dział: Błędy językowe w czasopismach