Osprzęt i magistrala?

Karol Stadtmüller

Poradnik Językowy 4/1926 s. 63-64
Dział: Do znaczenia

Wyrażenia:
osprzętmagistrala