Czy język polski jest piękny?

Wanda Gizbert-Studnicka

Poradnik Językowy 5/1926 s. 65-68
Dział: Artykuły