O napis na tablicy domu Staszica i Odpowiedź

J. [Jan] Rzewnicki, J. B.

Poradnik Językowy 5/1926 s. 73-76
Dział: VI.