Jeszcze w sprawie pieczy nad poprawnością języka naszej prasy ["Kurier Warszawski" styczeń 1926; "Kurier Poranny" nr

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 5/1926 s. 76-79
Dział: Błędy językowe w czasopismach

Wyrażenia:
fałszywyod paru lat