Przyczynek do pochodzenia wyrazu chrobry

Jan Łoś

Poradnik Językowy 6-7/1926 s. 89-91
Dział: Przyczynki do pochodzenia wyrazu >>chrobry<<