39. Kłóć - próć czy kłuć, pruć... 40. Dwadzieścia jeden koron, czy dwadzieścia jedna korona? 83 złote, czy 83 złotych? 41. Dziesiątek czy dziesiątka? 42. Podgotowiony? Nurtuję co czy w czem? 44. O nazwiska żeńskie. 45. Andrzejowce czy Andrzejowicze? 46. Jesienią, na jesieni, w jesieni? 47. Kraje czy kroi? 48. Naganka czy nagonka? 49. Zwężyć czy zwęzić? 50. Wnioskować - podać wniosek? 51. Po przeczeniu biernik zaimków? 52. .W jakim znaczeniu używa się terminu około przy liczebnikach...? 53. ... co poprawniej: doznane czy otrzymane zaszczyty? , 54. [Przymiotniki od nazw miejscowości zakończone na -ice]. 55. Do widzenia się pana czy panu...?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 6-7/1926 s. 97-100
Dział: Zapytania i odpowiedzi