T. [Ferdynand] Antoni Ossendowski, Płomienna północ. Podróż po Afryce północnej. Marokko, Lwów-Poznań 1926

S. [Stanisław Skalski]

Poradnik Językowy 8/1926 s. 114-114
Dział: Pokłosie (z dzieł)