Ile jednostek języka kryje się za kształtem stwierdzać/stwierdzić?

Marzena Stępień

Poradnik Językowy 1/2009 s. 69-83
Dział: Artykuły i rozprawy