Magdalena Samozwaniec, Na ustach grzechu. Powieść z życia wyższych sfer towarzyskich, wyd. II, Kraków 1922

J. B., Redakcja

Poradnik Językowy 9-10/1926 s. 129-132
Dział: Kwiatki z panieńskiej grządki