Jan Tadeusz Wróblewski, 2000 błędów językowych, barbaryzmów, dziwolągów i nowotworów, ze wszystkich dzielnic Polski zebranych wraz ze słowniczkiem, jako też wzorki stylu urzędowego, Warszawa 1926

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 9-10/1926 s. 135-136
Dział: Nowe książki