Znaczenie wyrazów roztropność, roztropny. (Dokończenie)

J. [Jan] Rzewnicki, I. K. Z, Red. [Redakcja]

Poradnik Językowy 2/1929 s. 30-31
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
roztropnośćroztropny