Rozmaitości

[Redakcja]

Poradnik Językowy 2/1929 s. 31-32
Dział: Rozmaitości

Wyrażenia:
Gdańsk