1. O polską nazwę Windfangu

Kowalski

Poradnik Językowy 4/1929 s. 57-57
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
Windfang (po polsku)-ik/-yk-nia