Przestrogi językowe. O używaniu zaimków

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1929 s. 59-61
Dział: Przestrogi językowe

Wyrażenia:
jego, ich - swój