Nasze ogłoszenia i wywieszki ["Radio. Ilustrowany tygodnik dla wszystkich" nr 13, z 31 marca 1929, s. 18]

J. S., J. W. S.

Poradnik Językowy 4/1929 s. 63-63
Dział: Nasze ogłoszenia i wywieszki