Irena Mrozowicka, Za głosem dumy. Powieść dla młodzieży, Lwów 1929

St. Sk. [Stanisław Skalski]

Poradnik Językowy 5/1929 s. 78-79
Dział: Pokłosie (z dzieł)